Archief van
Auteur: Marinus

Downloaden van gekochte foto’s

Downloaden van gekochte foto’s

De gekochte foto’s (Politie foto’s en brandweerauto +ambulance foto’s kunnen hier gedownload worden. Het laatste deel van de upload is wat later beschikbaar gekomen door computer problemen en een vakantie. Onze excuses hiervoor.

Downloaden werkt als volgt: klik op de foto die je wilt downloaden, klik op het pijltje naar beneden rechts naast de foto, en selecteer een formaat. De foto wordt nu gedownload.

GEZOCHT: steengoede klussers (M/V) (alle leeftijden)!

GEZOCHT: steengoede klussers (M/V) (alle leeftijden)!

Kunt u goed koken, bakken, haren knippen, een straatje leggen, belastingformulieren invullen, ramen zemen, een ketting maken, rondleidingen geven, oppassen of … ? Dan is dit uw kans om een steentje bij te dragen aan Adullam!

Zoals u wellicht weet, wordt naast Waardheim momenteel Zuiderheim gebouwd. Dit bouwen brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Daarom hebben we voor het Zorgplein een speciale steengoede klusactie bedacht:

De spelregels

  • Iedereen die zich op welke manier dan ook betrokken voelt bij Adullam, wordt van harte uitgenodigd om vrijwillig één of meerdere diensten of goederen aan te bieden.
  • U bepaalt als aanbieder de voorwaarden: wilt u wel een straatje leggen, maar niet meer dan 10m2, binnen een straal van 15 km van uw woonplaats, dan kunt u dit vooraf aangeven. Ook de prijs bepaalt u zelf.
  • De aangeboden goederen/ diensten hopen we dan als comité op de Open Dag van D.V. 23 april 2016 te verkopen op het Zorgplein, voor een door u van tevoren vastgesteld bedrag. U hoeft hierbij zelf niet aanwezig te zijn; na afloop van de dag ontvangt u bericht of en door wie uw dienst is gekocht.
  • De betaler ontvangt een cheque en levert die bij u in.
  • We gaan er van uit dat tussen aanbieder en afnemer overleg plaats vindt m.b.t. het tijdstip van de te leveren dienst.
  • Tenzij anders door u aangegeven, is de cheque geldig tot D.V. 23 april 2017.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbod wat u de koper doet.

Hoe kunt u meedoen?

Geef aan welke dienst u zou willen verkopen door uiterlijk D.V. 16 april 2016 het formulier op de website in te vullen 

 

Nieuwe Standhouder

Nieuwe Standhouder

Ieder jaar zijn er weer nieuwe mensen die hun goederen en/of diensten aan de man zouden willen brengen op onze verkopingen. Fijn dat er zoveel belangstelling is!

Mocht u nu ook iemand zijn die op onze verkoping zou willen staan, geef dit dan aan m.b.t. van het “belangstellenden” formulier via het tabblad “formulieren”. Wij laten u dan zo snel mogelijk horen of we een plekje voor u op onze verkoping hebben. Daarbij wegen we de volgende dingen af:
Afdracht aan de stichting
In hoeverre is het product/ de dienst een (gewenste) aanvulling op het reeds bestaande assortiment?
Hoeveelheid plaatsen die nog beschikbaar zijn
In ieder geval hartelijk dank voor uw belangstelling!

Namens SACP, Suzanne den Breejen

Oliebollen en sponsoring voor bedrijven

Oliebollen en sponsoring voor bedrijven

Geachte (zakelijke) lezer,

Zoals u wellicht niet ontgaan is, gaat de zorg het komende jaar anders ingericht worden: de gemeenten krijgen o.a. veel meer zeggenschap. We zullen u niet vermoeien met allerlei details, maar één ding is wel duidelijk: de landelijke organisaties krijgen het moeilijker. Stchting Adullam is één van die organisaties. Extra financiën zijn steeds harder nodig om reformatorische opvang- en werkplekken voor onze gehandicapte medemens te (blijven realiseren). Helpt u mee?

Een warm gebaar in koude tijden Hoe kunt u als bedrijf uw steentje bijdragen aan de Winterfair 2014? Wij denken met name aan twee manieren:

Sponsoring Restaurant Waardheim. Dit jaar hopen we tjjdens de Winterfair voor het eerst een restaurant te ‘openen’ (naast de reeds bestaande catering van o.a. erwtensoep): een driegangen diner waarvoor belangstellenden zich vooraf kunnen opgeven (capaciteit van 60 plaatsen). Het diner wordt mede geserveerd door bezoekers van Waardheim. Het doel van SACP is de kosten van de maaltijd (ongeveer €4,00 per persoon) gesponsord te krijgen, zodat de hele opbrengst van het diner ten goede komt aan Adullam (60 plaatsen à €9,95 per persoon). Hoeveel maaltijden neemt u voor uw rekening?

Bestellen van oliebollen/ appelbeignets voor uw bedrijf. Wilt u én uw werknemers én Adullam verrassen? Koop dan onze heerlijke oliebollen e/o appelbeignets. Af te halen tijdens de Winterfair op D.V. 30 december. Ook kunnen we ze voor slechts €2,95 per bestelling bij uw bedrijf brengen (locatie binnen de Hoeksche Waard).

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden (sponseren in natura, in de vorm van een vaste bijdrage etc. Heeft u ideeën? Neem contact op!
Namens Adullam en Stichting SACP alvast hartelijk dank!