Jacoline/ april 22, 2015/ Uncategorized

In verband met het overlijden van een cliënt van DAC Waardheim hedenmiddag hebben we in nauw overleg met de leiding van DAC Waardheim besloten de 18e Open Dag en verkoping van DV 25 april a.s. te annuleren.

We zullen ons als stichting binnenkort beraden of en zo ja wanneer de Open Dag en verkoping dit jaar nog zal plaatsvinden.

Onze gedachten zijn bij de bedroefde familie, die zo plotseling een geliefd kind hebben verloren.

Namens Stichting Adullam Comite Puttershoek,

Floor de Groot (voorzitter)

NB. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de leiding van Waardheim (078-6763444)

Share this Post